ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުން

ކައިޓް ސާފިން، ނުވަތަ ރާޅުގުޑީގެ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތް މިއަދު ހަވީރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަށައިފި އެވެ. މި ހަރަކާތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ހަވީރު ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ ބައެއް ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. "ދެކުނުން އުތުރަށް" ނަމުގައި މުޅި ރާއްޖެ އެއް ކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގާއި ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަޒްމީލެވެ.
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --
ރާޅުގުޑި އިވެންޓް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --