ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް މޯލްޑިވިއަންގައި މޮރިޝަސްއަށް

ވީއައިއޭ 2019 -- އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް މިހާރު ވަނީ މޮރިޝަސް އަށް ފުރާފައެވެ. ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް މޮރިޝަސްއަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގަ އެވެ. މި ފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން ނުވަ ކުޅިވަރަކުން ވާދަ ކުރާނެ އެވެ. އެއީ އެތުލެޓިކްސް އާއި ބެޑްމިންޓަނާއި ބާސްކެޓްބޯޅަ އާއި ބީޗް ވޮލީބޯޅަ އާއި ފުޓްބޯޅަ އާއި ސްވިމިން އާއި ޓޭބަލް ޓެނިހާއި ސެއިލިން އަދި ވޮލީބޯޅަ އިންޑޯ އެވެ. -- ފޮޓޯ | މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ
ވީއައިއޭ ، 17 ޖުލައި 2019 -- އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މުބާރަތް ބާއްވާ ގައުމުކަމުގައިވާ މޮރިޝަސް އަށް ފުރުން -- ފޮޓޯ | މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ
ވީއައިއޭ ، 17 ޖުލައި 2019 -- އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މުބާރަތް ބާއްވާ ގައުމުކަމުގައިވާ މޮރިޝަސް އަށް ފުރުން -- ފޮޓޯ | މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ
ވީއައިއޭ ، 17 ޖުލައި 2019 -- އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މުބާރަތް ބާއްވާ ގައުމުކަމުގައިވާ މޮރިޝަސް އަށް ފުރުން -- ފޮޓޯ | މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ
ވީއައިއޭ ، 17 ޖުލައި 2019 -- އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މުބާރަތް ބާއްވާ ގައުމުކަމުގައިވާ މޮރިޝަސް އަށް ފުރުން -- ފޮޓޯ | މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ
ވީއައިއޭ ، 17 ޖުލައި 2019 -- އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މުބާރަތް ބާއްވާ ގައުމުކަމުގައިވާ މޮރިޝަސް އަށް ފުރުން -- ފޮޓޯ | މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ
ވީއައިއޭ ، 17 ޖުލައި 2019 -- އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މުބާރަތް ބާއްވާ ގައުމުކަމުގައިވާ މޮރިޝަސް އަށް ފުރުން -- ފޮޓޯ | މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ
ވީއައިއޭ ، 17 ޖުލައި 2019 -- އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މުބާރަތް ބާއްވާ ގައުމުކަމުގައިވާ މޮރިޝަސް އަށް ފުރުން -- ފޮޓޯ | މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ
ވީއައިއޭ ، 17 ޖުލައި 2019 -- އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މުބާރަތް ބާއްވާ ގައުމުކަމުގައިވާ މޮރިޝަސް އަށް ފުރުން -- ފޮޓޯ | މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ
ވީއައިއޭ ، 17 ޖުލައި 2019 -- އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މުބާރަތް ބާއްވާ ގައުމުކަމުގައިވާ މޮރިޝަސް އަށް ފުރުން -- ފޮޓޯ | މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ