އީދު ނަމާދު

މިއަދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި އީދު ނަމާދުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް