އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރާ މަގުބޫލް ސިޓީތައް

2019 ވަނަ އަހަރު ނިންމާލައި 2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ހަރަކާތްތައް މިރޭ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ކުރިޔަށްދާނެ އެވެ. އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރާނެ މަގުބޫލް ސިޓީތަކަށް މީހާރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޒިޔާރާތްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ، ބްރެޒިލް
ސިޑްނީ، އޮސްޓުރޭލިއާ
ނިއުޔޯކް ސިޓީ، އެމެރިކާ
އެޑިންބާގް، ސްކޮޓްލޭންޑް
ކޭޕް ޓައުން، ދެކުނު އެފްރިކާ
ގޯއާ، އިންޑިޔާ
ރޭކްޖަވިކް، އައިސްލޭންޑް
ބާރްސިލޯނާ، ސްޕެއިން
އަމެސްޓަޑޭމް، ނެދަލޭންޑްސް