މިއަދުގެ ހުކުރު ގަޑި މާލެ ފަޅަށް

ކޮވިޑް-19އާއެކު މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު މިއަދު ހުކުރު ނަމާދެއް ވެސް ނެތެވެ. މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލޭގެ މަގުތަކުން ފެނުނީ ފަޅު ކަމެވެ. މީހުން ވަރަށް މަދެވެ. މަގުތަކާއި މިސްކިތްތަކުގައި އާންމުކޮށް އުޅުނީ ބިދޭސީންނެވެ. ދިވެއްސަކު ނުފެނެ އެވެ. މި ދުވަސްވަރު ޖަމާއަތަށް ގޮސް ނަމާދު ނުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި އިލްމްވެރިން ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފަ އެވެ. - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މިއަދު ހުކުރު ގަޑީގައި މާލެ: މަގުތަކުންނާއި މިސްކިތްތަކުން ފެނުނީ ފަޅުކަން - އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް