އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް

19 އޮކްޓޫބަރު 2015: ދެވަނަ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ އެގްޒިބިޝަންގެ ބައި ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބީޖިންގައި މިއަދު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.
19 އޮކްޓޫބަރު 2015: ދެވަނަ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ އެގްޒިބިޝަންގެ ބައި ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބީޖިންގައި މިއަދު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.
އެގްޒަބިޝަން 24 ސްޓޯލާއެކު ފެށީ ބޭޖިން ހޮޓެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގަ އެވެ. ފޯރަމް ރަސްމީކޮށް ފަށަނީ މިއަދު މެންދުރު އެވެ. ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވާނީ މިވަގުތު ޗައިނާގައި ހުންނެވި ނައިބް ރައީސް އަހްމަދު އަދީބެވެ. -- ފޮޓޯ: ސާޔަން