ލިވަޕޫލް ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުން

ބޯނެމައުތު 1-0އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ވަނީ ކެޕިޓަލްވަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފަ އެވެ. މިއީ އެޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ޖާގަން ކްލޮޕް ހަވާލުވި ފަހުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ.