ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ސެވިއްޔާ ރޭ ކުޅުނު މެޗު 3-1އިން ކާމިޔާބު ކުރީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އެވެ. ރަހީމް ސްޓާލިން އާއި ފެނާންޑީނިއޯ އަދި ވިލްފްރެޑް ބޮނީ ޖެހި ގޯލުތަކުން ސިޓީ މޮޅުވުމުން އެ ޓީމު ވަނީ ބާކީ ދެ މެޗު އޮއްވައި މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ.
ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ސެވިއްޔާ ރޭ ކުޅުނު މެޗު 3-1އިން ކާމިޔާބު ކުރީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އެވެ. ރަހީމް ސްޓާލިން އާއި ފެނާންޑީނިއޯ އަދި ވިލްފްރެޑް ބޮނީ ޖެހި ގޯލުތަކުން ސިޓީ މޮޅުވުމުން އެ ޓީމު ވަނީ ބާކީ ދެ މެޗު އޮއްވައި މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ.