ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު އިއްވުން

4 އޮކްޓޫބަރު 2015: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމު ގާނޫނު އަސާސީގެ 253 މާއްދާގެ ދަށުން މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. މި ހާލަތު އިއުލާން ކުރައްވާފައި ވަނީ އެއްމަސް ދުވަހަށެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
4 އޮކްޓޫބަރު 2015: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމު ގާނޫނު އަސާސީގެ 253 މާއްދާގެ ދަށުން މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. މި ހާލަތު އިއުލާން ކުރައްވާފައި ވަނީ އެއްމަސް ދުވަހަށެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް