ބާސެލޯނާ ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބާޓޭ ބޮރިސޯވް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ވަނީ ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް ރޭ ޖެހިލައިފަ އެވެ. މި މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު ދެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ބްރެޒިލްގެ ފޯވަޑް ނޭމާ އެވެ. އަނެއް ލަނޑު ޖެހީ އޭނާގެ ޕާހަކުން އުރުގުއޭގެ ފޯވަޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެވެ.
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބާޓޭ ބޮރިސޯވް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ވަނީ ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް ރޭ ޖެހިލައިފަ އެވެ. މި މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު ދެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ބްރެޒިލްގެ ފޯވަޑް ނޭމާ އެވެ. އަނެއް ލަނޑު ޖެހީ އޭނާގެ ޕާހަކުން އުރުގުއޭގެ ފޯވަޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެވެ.