އިބޭގެ ލަނޑުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވުން

ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލް އާއި ރުބެން ކަޒާން ރޭ ކުޅުނު މެޗު 1-0އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ލިވަޕޫލް އެވެ. ޖޯޑަން އިބޭ ޖަހައިދިން ހަމައެކަނި ލަނޑުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު މިއީ މުބާރާތުގައި އެ ޓީމު މޮޅުވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އަދި މިއީ 19 އަހަރުގެ އިބޭ ލިވަޕޫލަށް ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ގޯލެވެ.
ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލް އާއި ރުބެން ކަޒާން ރޭ ކުޅުނު މެޗު 1-0އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ލިވަޕޫލް އެވެ. ޖޯޑަން އިބޭ ޖަހައިދިން ހަމައެކަނި ލަނޑުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު މިއީ މުބާރާތުގައި އެ ޓީމު މޮޅުވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އަދި މިއީ 19 އަހަރުގެ އިބޭ ލިވަޕޫލަށް ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ގޯލެވެ.