އިދިކޮޅުން މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުން

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ވަނީ "ވާމްއަޕް"ގެ ނަމުގައި އެއްވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. އެ އެއްވުމަށް ފުލުހުން ފުރުސަތު ދީފައިނުވި ނަމަވެސް އެއްވުން ރޫޅާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ހަވީރު އޮތްއިރު އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ މަގުތަކަށް ވެސް ނުކުމެފަ އެވެ. އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް