ރޯދަ ހިފުމަށްފަހު ޒަކާތް ނުދޭ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ ހިފުމަށް ފަހު ފިޠުރު ޒަކާތް ނުދޭ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ފިޠުރު ޒަކާތް ދިނުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އެއީ އޭނާގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ދަރަންޏެކެވެ.