އިމާރާތްތައް ހުލިވެ އެތައް ގެއްލުމެއް

މިރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހަތް އިމާރަތަކަށް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާއިރު ގިނަ އިމާރާތްތައް ވަނީ އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިވެފަ އެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް ވެހިކަލްތައް ވެސް ވަނީ އަނދާފަ އެވެ. މި ހާދިސާގައި އޭގެ ތެރެއިން އެއް އިމާރާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. މި ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް އަދި ވަޒަންކޮށްލާކަށް ނޭނގެ އެވެ. - އަވަސް ފޮޓޯ
މިރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ބައެއް ގުލުންތައް - ފޮޓޯ: އަވަސް
މިރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ބައެއް ގުލުންތައް - ފޮޓޯ: އަވަސް
މިރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ބައެއް ގުލުންތައް - ފޮޓޯ: އަވަސް
މިރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ބައެއް ގުލުންތައް - ފޮޓޯ: އަވަސް
މިރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ބައެއް ގުލުންތައް - ފޮޓޯ: އަވަސް
މިރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ބައެއް ގުލުންތައް - ފޮޓޯ: އަވަސް
މިރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ބައެއް ގުލުންތައް - ފޮޓޯ: އަވަސް
މިރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ބައެއް ގުލުންތައް - ފޮޓޯ: އަވަސް
މިރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ބައެއް ގުލުންތައް - ފޮޓޯ: އަވަސް