ހަބަރު

އެއްވެސް އިރަކު ފައިސާއަކަށް ނުވިކެން: އިމްރާން

Mar 19, 2015
2

އަދި ޖޭޕީ އިން 18 މިލިޔަން ރުފިޔާ ނެގި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގު ކުރައްވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ އެއީ ދޮގެއް ކަމަށާއި ޖޭޕީއިން ފައިސާއެއް ދިންނަމަ އެއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ހަރަދު ކުރުމަށް  ޖޭޕީއިން ދިން ފައިސާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު އުފެދިފައިވާ އަދާލަތާއި އެމްޑީޕީގެ ގުޅުމާއެކު އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރަކު ފައިސާ ހުށަހަޅައި ފައިސާގެ ކުރިމަތީގައި މަޑުޖެހިލުމަށް އެދުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން މެންބަރެއް ކަމާއި އޭނާ ހުށަހެޅީ ކިހާވަރެއް ކަމެއްވެސް އިމްރާން ވިދާޅެއް ނުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަކީ ގަބޫލު ކުރާ އުސޫލުތަކާއި ޕްރިންސްޕަލް ވިއްކާނެ މީހެއް ނޫން." އޭނަ ވިދާޅުވި އެވެ.