ހަބަރު

މަރާލި ހުސެއިން ވަހީދުގެ ވާރިސުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

Feb 21, 2015

ހުސައިން ވަހީދު މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 16 އަހަރުގެ ދެ ކުދިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު އެ ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި ވަނީ ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ. އަނެއް ކުއްޖާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި ވަނީ ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ.