LIVE UPDATES

މައުމޫން، ދެ ފަނޑިޔާރުން އަދި ފާރިސްގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމި

Updated:
11

ޖަލުގައި މިހާރު ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ގިނަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި އެބޭފުޅުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އާންމުން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އުފާފާޅު ކުރަމުން އެބަ
ގެންދެ އެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަވަސްގެ ރިޕޯޓަރު ބުނީ، ސިޔާސީ ނުވަ ބޭފުޅަކު ދޫކޮށްލުމަށް ޓަކައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ދާދި ދެންމެއަކު މާފުށިން ލޯންޗެއްފައި ފުރާފައިވާ ކަމަށެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު އެއްވެފައި އެބަ އޮތެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ސަރަހައްދަށް މީހުން ދިޔުމުން ފުލުހުން އައިސް އެ މީހުން ފަހާލި ނަމަވެސް، ފުލުހުން މިއަދު އާންމުންނަށް ހުރަސްއަޅާފައެއް ނުވެ އެވެ.

ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ކޯޓަށް ގެންނަ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަދި ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން އަހުމަދު ނަދީމް އާއި މައްޗަން ގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އާއި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައިދާއި އަލީ ހަމީދު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް ވެސް މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.