chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook
ޝަރުއީ ދާއިރާ

ޝަރުއީ ދާއިރާ

އަލީ ހުސެއިން އަނެއްކާވެސް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެކުނު ގޮތްޕަށް ފަނޑިޔާރުން ވަޑައިގަތުން އިންތިޒާމްކޮށްދީފި

މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ، ފަނޑިޔާރުން އިތުރެއްނުވި

އެކްޓިވް ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް: ޝަރީއަތްތަކަށް ހުރަހެއް!