chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook
ޝަރުއީ ދާއިރާ

ޝަރުއީ ދާއިރާ

މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ، ފަނޑިޔާރުން އިތުރެއްނުވި

އެކްޓިވް ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް: ޝަރީއަތްތަކަށް ހުރަހެއް!

ވަކީލުންގެ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި!

އަދުލު އިންސާފުގެ ހަރުދަނާކުރަން އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ސަރުކާރު

ނާޒިމް މިނިވަންކުރުމަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި