އެމްޑީޕީ

އިސްވެ ދުއާކުރާ މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

ހުކުރު ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބޭރުގައި އެމްޑީޕީންގެ ފަރާތުން ދުއާ ކުރާ މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފި އެވެ.

ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބޭރުގައި ޖަމާއަތް ހަދައި އިސްވެ ދުއާ ކުރާ މީހަކީ ހަސަން އަހުމަދު (ހަސަންޓޭ) އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ އިއްޔެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރާ އެ މީހާގެ ބަންދު އިތުކޮށްފައިވާއިރު އެމްޑީޕީން ވަނީ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ.