LIVE UPDATES

އަފްޣާނިސްތާނު 3 ބޫޓާން 0

Updated:

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި އަފްޣާނިސްތާނާއި ބޫޓާން ކުޅޭ މެޗުގެ ފަށައިފި އެވެ. މިމެޗް މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ އަފްގާނިސްތާނު ވެސް ސެމީއަށް ދާނެ އެވެ.