LIVE UPDATES

އިންޑިއާ 4 - ނޭޕާލް 1

Updated:

ސާފް ސްޒުކީ ކަޕްގައި މިއަދު އިންޑިއާ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލު ކުރާ މެޗް ފަށާނީ މާލޭ ގަޑިން 6:00 ޖަހާއިރު. މެޗް ފެށުމާއެކު މެޗްގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ގެނެސްދޭނެ.