LIVE UPDATES

އަފްގާނިސްތާން 5 - ސްރީލަންކާ 0

Updated:

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދަން ވާޑަކުރަނީ ސްރީލަންކާ އާއި އަފްގާނިސްތާނެވެ.

މި ދެ ގައުމުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަފްގާނިސްތާން ސެމީ އަށް އައީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގަ އެވެ. ލަންކާ އަކީ އިންޑިޔާ އަތުން ބަލިވެ ނޭޕާލް އަތުން މޮޅުވެ ގްރޫޕް އޭގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ފައިނަލަށް މިހާރު ހޮވިފައިވަނީ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު އިންޑިޔާ އެވެ. އެ މީހުން ފައިނަލަށް ދިޔައީ މިއަދު ރާއްޖެ 3-2އިން ބަލިކޮށްފަ އެވެ.