LIVE UPDATES

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ސޯލިހް ކަށަވަރުކުރައްވައިފި

Updated:
3

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ވާދަކުރައްވާ ބޮޑު ތަފާތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައިިފި އެވެ.

މި ޕްރައިމަރީ އަކީ ކުރިއަށް އޮތް ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާނެ ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވުނު ޕްރައިމަރީ އެކެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހްގައިވެސް ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ރައީސަކު ޕްރައިމަރީއެއްގައި ވާދަކުރައްވައިގެން ރިޔާސީ ޓިކެޓް ކަށަވަރުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް އެއްމަސް ދުވަހުގެ ޖޯޝުން ފުރިގެންވާ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭނަކަށް ފަހު މިއަދު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ 24،596 ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރައްވާފަ އެވެ. އެއީ ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 61.10 އިންސައްތަ ވޯޓެވެ. އެމަނިކުފާނާ ވާދަކުރެއްވި ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 15،641 ވޯޓެވެ. އެއީ ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 38.90 އިންސައްތަ ވޯޓެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް ދިން ވަގުތު ހަމަވުމުން ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް މިހާރު ގުނަން ފަށައިފި އެވެ. ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ނަމަވެސް ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި ވަގުތު ހަމަވިއިރު ވެސް ބައެއް މީހުން ވޯޓުލާން ކިޔުގައި ތިބުމުން އެފަދަ މީހުން އަދިވެސް ދަނީ ވޯޓުލަމުންނެވެ. ވަގުތު ހަމަވިިއިރު 45،000 އެއްހާ މީހުން ވޯޓުލާފައިވެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދިޔައީ މިއަދު ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޕާޓީން ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސް ލީޑަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ދަފްތަރުގައިވާ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 58،175 މީހުންނެވެ. އެކަމަކު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި މިއަދު ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 57،255 މީހުންނަށެވެ. މި ޕްރައިމަރީގައި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކު ޖުމްލަ 283 ވޯޓު ބަހައްޓާފައިވެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މީގެކުރިން ވާދަވެރި ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވާފައިވަނީ އޭޕްރީލް 23، 2008 ގައެވެ.