chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ލަންކާ ކޮލެޖެއްގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ދިވެހި ދަރިވަރަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ލަންކާގެ ސްކޫލެއްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުންތަކެއްގެ މެދުގައި މިއަދު ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ދިވެހި ކުއްޖަކު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ. އެ މާރާމާރީގައި ލަންކާގެ ދެ ކުއްޖަކު ވެސް ވަނީ ޒަހަމްވެފަ އެވެ.

ޒަހަމްވެފައި ވަނީ ގއ ކަނޑުހުޅުދޫ ރީލްމަންޒިލް އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ނާސިއު ހަނީފެވެ.

ޒަހަމްވި ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ މެންބަރަކު މިއަދު "އަވަސް"އަށް ބުނި ގޮތުގައި މާރާމާރީ ހިނގީ އެ ކޮލެޖްގައި ކިޔަވާ އެހެން ދިވެހި ދަރިވަރުންތަކަކާ ދެމެދުގަ އެވެ. އަދި އެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހުނީ ކޮންސެޓެއް ފަރިތަކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުންޏެވެ. އާއިލާއިން ބުނި ގޮތުގައި މި ހިނގި މާރާމާރީގައި ނާސިއުގެ ބުރަކައްޓަށް ވަނީ ކަތުރަކުން ހަމަލާދީފަ އެވެ.

"އާއިލާއަށް ޑޮކްޓަރު މައުލޫމާތު ދެނީ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް،" އާއިލާގެ މެންބަރު ބުންޏެވެ. ނާސިއުއަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ކަޅުބޯވިލާ ހޮސްޕިޓަލްގަ އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލަށް މިހާރު ވަނީ ހައި ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލުން ވެސް ގޮސްފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ފާތުން

  ޒުލޭ. ކޮންމެ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ކަންކަން ވައްދަން ނޫޅޭ އިނގޭ. އެފެންނަނީ ތަރައްގީގެ އަސަރު އެހެން ގައުމުތަކަށް ކުރާތަނެއް ނޫން އިނގޭ. އެފެންނަނީ ތަޅާނެ ކުދިން ހޯދައިގެން އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކަކު ބިރު ފަހަނައަޅާ ދާތަން. އެނގިއްޖެތަ.

  2
  CLOSE
 • ޒުލޭ

  ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ އަސަރު އެހެން ގައުމުތަކައްވެސް ކުރަނީ..

  5
  3
  CLOSE
 • ލލ

  ދިވެހިންގެ އަހުލާޤާއި ސުލޫކު ހާދަ ދަށުދަރަޖައަކަށް މިވެއްޓުނީ މީ ދިވެހިންގެ ޤަދަރާއި ޝަރަފު އަވައްޓެރކ ޤައުމުތަކުވައި ވެއްޓިދާނެ ކަންކަން!

  5
  1
  CLOSE
 • ކައުންސެލަރު

  ދިވެހިންގެހާލު، ދިވެހިންގެ ފެންވަރު، ދިވެހިންގެ އަދަބު އަޚުލާގު

  4
  CLOSE
 • ޝީލާ

  މިހާރު މި ދިވެހިން ލަންކާ ވެސް ޚަރާބު ކޮއްފި. އިންޑިޔާ އާއި މެލޭޝިޔާގަ ވެސް މިވެރިން އުޅޭގޮތުން ލަދުން ހަލާކުވޭ. ބެންކޮކަށް "ވިޔަފާރި" ކުރަން ގޮސް މި ކުރަނީ އެހެން ބިޒްނަސް އެއް. ދިވެއްސަކަށް ވީތީ ލަދުގަނޭ

  31
  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު