chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

އެކައުންޓްތައް ސަސްޕެންޑްކުރީ ހަޖަމު ނުވެގެން: ޕީޕީއެމް

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އާރިފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ޔޫސުފް ރިޒާ | އަވަސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއަށް ތާއިދުކޮށް ޓްވީޓްތައް ކުރާ އެކައުންޓްތައް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނަށް އޮތް ތާއިދު ހަޖަމު ނުވެގެން ކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

އެ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ އާރިފް ވިދާޅުވީ، އެކައުންޓްތައް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން ކަމަށެވެ. އެ އެކައުންޓްތައް ސަސްޕެންޑްކުރީ ރާއްޖޭގެ ހަގީގީ މަންޒަރު ދައްކައި، ރާއްޖޭގެ އަމަން އަމާންކަން އެ އެކައުންޓްތަކުން ހާމަކުރަމުންދާތީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އާރިފް ވިދާޅުވީ، އެކައުންޓްތަކެއް ސަސްޕެންޑްކުރުމަކުން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އާ އެކައުންޓްތައް ހަދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކައުންޓްތަކުގެ އިތުރުން ޗެނަލް 13ގެ ސެޓަލައިޓް ޑައުންކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި "އަސުރުމާ" އަދި "އަމާޒު ޔަގީން" ހިމެނެ އެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ. އެ އެކައުންޓްތަކަކީ ރައީސް ޔާމީނާއި މެޑަމް ފާތުން ވަރަށް ޕްރޮމޯޓްކުރާ ދެ އެކައުންޓެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ލައިވް އަޕްޑޭޓްސްތައް ވެސް ދޭ އެކައުންޓްތަކެކެވެ.

މީގެއިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ޓްވިޓާގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅޭ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އެކައުންޓްތައް ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕީޕީއެމް ހުޅުމާލެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ޒައިދުލް އަމީންގެ ޓްވިޓާގެ އެކައުންޓް ވެސް މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި، ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އެކައުންޓްތަކުގެ އިތުރަށް އެ އެކައުންޓްތަކުގެ ޓްވީޓްތައް ރީޓްވީޓްކޮށް، ހަދާފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ އެކައުންޓްތައް ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޙުސަނަ

  މިސޮރުމެން ކޮސްތަޅާތި ސަސްޕެންޑުކުރީ

  2
  1
  CLOSE
 • މަވެސް12

  އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑުކުރީމާ މޭކަރަންފެށީ އާރިފްމެން ކުރި ވައްކަންތައް ފަޅާއަރާދުވަސް ކައިރިވާތީ ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 2018 ނިމުމުގެ ކުރިންކަލޭމެންގެ ނިމުން ޖަލަށް ދާނެ

  5
  3
  CLOSE
 • އަސީން

  އާރިފްއާވެސް ދުވަހެއް ބައްދަލު ކުރާނެ ކަން ހަނދާން ނައްތާނުލާތި. ހަމަ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް އެދުވަސް އަންނާނެ. ކަލޭމެންވެސް އެކަން ހަނދާންކުރާތި. އަންނި ފުއްޕިދުވަސް ވެސް ހިންގައްޖެ ހަމަ އެހެންމެ މިދުވަސް ވެސް އަދި މާޒީވާނެ.

  4
  3
  CLOSE
 • ނޫސް

  ކޮބާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާމީހުން ފެނޭތަ! މަހީކުރީ އެމްޑީޕީ ކުދިން މިއަށްވުރެ ތަސައްރަފު ފުދޭނެ ކަމަށް!

  8
  CLOSE
 • މާރިޔާ

  ހާސްނުވޭ ޔާމިން އެބައިމީހުން ތެޅިތެޅި ތިއްބާ 2018 ކާމިޔާބް ވާނީ އިރާދަކުރެއްވިއްވާ

  4
  6
  CLOSE
 • ޖަމަލޭ

  ދޮގު ހަބަރު ފަތުރަންޏާ ހަމަ ސަސްޕެންޑް ކުރަންވީ..މާމޮޅު އިކޮނޮމިސްޓެކޯ ދެން

  5
  3
  CLOSE
 • ހަނޑޫހޮވާ

  ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރޭ ދަ ބަނޑު ދޮންނައޭ މެންނަށް އަލާ ފިލުވާލަން ޖެހިދާނެއޭ ބަސް ފޮނުވައިގެން ތަމެން މާ ބޮޑަށް ނުފުއްޕާ ތިބެބަލަ ބަދިގޭގައި ހަނޑޫ ހޮވާލަ ހޮވާލާ ދޯ. ހަނޑޫ ހޮވާދޯ.

  2
  2
  CLOSE
 • ދަރުހޮވާ

  ކޯއްޗެއްތޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްސް ތައް ސަސްޕެންޑް ކުރީއޭ އަދި އެކަން ކުރީ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އަޑީގައި ތިބެގެން ލަންކާނޭ މެންނޭ. އޭއި މިތިބަ ލަންކާނޭ މެންނޭ ތަމެންގެ މައްޗަށް ވެސް ވަރަށް ލާރޖް ކޮށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ޖައްސަން ޖެހިދާނެ ތަމެންގެ ފައިދަށުން ބިންޑަނޑު ދެމިގެންދާ ފީލިންގް ގެނެސްދޭނެ އުސޫލުން. އެއިރުން ދެން މާ ތާހިރެއް ނުވާނެއެއް ނޫންތޭ ދޯ. އަވަހަށް ސަސްޕެންޑް އަންލޮކް ކޮށްލާ ހަމަ މިހާރު އެނޫން ނަމަ ވަރަށް ގޯސް ވާނެ ކަން ތަމެންނަށް އިނގޭނެ އެއް ނޫންތޭ. ލައްބަ ލައްބަ ޕިންކީން ވިދާޅުވި ގޮތަށް ތިޔާ ކަން މަމެން ލަންކާނޭ މެން ކުރާ އަދި ބޯލަނބާ ކިޔަމަންވާ ހުށިކަމޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ދެން ދަގަ ވަލަށް ދަރުހޮވަން އިނގޭތޭ. ދަރުހޮވާދޯ.

  2
  2
  CLOSE
 • ޢަލި ދީދީ

  ޙަޖަމެއް ނުވާނެއެއްނު. 2018 ހަނދާންވާވަރުން.

  4
  1
  CLOSE
 • މޮޔަފުޅު

  އާނ އާނ ތިވާނީ ޓްވިޓާރ އަށް ހަޖަމު ނުކުރެވުނީ ކަމަށް. ލޮލް.. ސަރުކާރުން ބަސް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދަން ވެސް މިހުރީ ހަމަ މިކަހަލަ ދެތިން މަރުމޯލުން ދޯ.. ހެވިއްޖެ. ދެން އަތް ޖަހާ..

  2
  2
  CLOSE
 • އަބީދު

  ދެން މައްސަލައެއް ނެތްތާ. ސަސްޕެންޑް ކޮއްފައެއްނު އޮތީ. އެއީ ކީއްވެގެންކަން އެއީ ދެން މުހިއްމު ވާހަކައެއްކަމަށް ހަމަ ނުފެންނަނީ

  2
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު