chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

އިގްތިސޯދަށް ހާއްސަ މަޖައްލާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ބްލޭޒަން އިންކުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ މުހިއްމު މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމަށް ހާއްސަ މަޖައްލާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ރިވިއު (އެމްބީއާރް) ނަމުގައި ނެރުނު އެ މެގަޒިން އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ ގަވަރްނަރު އަހުމަދު ނަސީރެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ރިވިއުއަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ މައުލޫމާތާ ތަފާސްހިސާބު އާންމުންނަށް ފެންނާނެހެން ޕަބްލިޝްކުރާ ގޮތަށް ނެރޭ މެގަޒިނެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ ގެނެސްދީ ތަފްސީލީ ދިރާސާތަކެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ބްލޭޒަންއިން ބުނެ އެވެ.

އަހަރަކު ދެ ފަހަރު ނެރޭ އެ މެގަޒިން މޮބައިލް އެޕެއް ވެސް މި އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ނެރެން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
  • ސައިމަން

    އެމްބީއާރްގެ ޓީޒާތަށް ވަރަށް ތަފާތު، ވަރަށް މޮޅު، މިކަހަލަ މަޖައްލާއެއް އަހަރެމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭތީ ބްލޭޒަން އަށް ވަރަށް ޚާއްސް ޝުކުރެއް.

    4
    CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު