ލައިފްސްޓައިލް

ރައީސް އަމީންގެ ރެސިޕީ: ފެންފޮޅި

May 26, 2018

ރައީސް މުހައްމަދު އަމީން ލިޔުއްވާފައިވާ ރެސިޕީ ފޮތް "ކަރުނައާ ނުލާ ކެއްކުން" މި ފޮތުގެ ރެސިޕީތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު މި އޮތީ ފެންފޮޅި ތައްޔާރުކޮށްލާނެ ގޮތެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ރޯދަ މަހު ވަރަށް އާންމު ކާއެއްޗެކެވެ. ތިރީގައި މި ހިމަނާލަނީ ރައީސް އަމީންގެ ފޮތުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތަށް އެ ރެސިޕީ އެވެ.

ބޭނުންތަކެތި

1 ހަނޑޫނާޅި
ތިން ކާށި ކިރު
2 ކުކުޅު ބިސް

ފިހާނެގޮތް

ހަޑޫ ހިމުންކޮށްފައި ފުޑުއްވާށެވެ. ފުށާއި، ކިރާއި ބިސް، ރަގަޅަށް ގިރުއްވާށެވެ. ފޮޅިފިހާ ތަވައެއްގައި، ބިސްއުގުޅުއްވައިގެން، ތުނިކޮށްފިއްސަވަމުންގެންދަވާށެވެ.