ލައިފްސްޓައިލް

ރައީސް އަމީންގެ ރެސިޕީ: ޒީނާރު

May 28, 2018
5

ރައީސް މުހައްމަދު އަމީން ލިޔުއްވާފައިވާ ރެސިޕީ ފޮތް "ކަރުނައާ ނުލާ ކެއްކުން" މި ފޮތުގެ ރެސިޕީތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު މި އޮތީ ޒީނާރު ތައްޔާރުކޮށްލާނެ ގޮތެވެ. ތިރީގައި މި ހިމަނާލަނީ ރައީސް އަމީން އެ ފޮތުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތަށް އެ ރެސިޕީ އެވެ.

ބޭނުންތަކެތި

1 ހަޑޫލާހި، 1 ކުކުޅު ބިސް، ކާޓެއްގެ ކިރު

ފިހާނެގޮތް

އެންމެފުރަތަމައިން ހަނޑޫކޮޅު، ރަގަޅަށް ފުޑުއްވާށެވެ. ފުށާއި، ކިރާއި، ކުކުޅުބިހާއި، އެއްކޮށް ގިރުއްވާށެވެ. ދެނޭތޯ އެވެ؟ ދެން، ތާހެއްގައި، ނުވަތަ ކުޑަ ތަވައެއްގައި، ބިސް އުގުޅުއްވަވާށެވެ. އެއަށްއަޅުއްވައިގެން، މަތީން، ބޯތައްޓެއް، ނުވަތަ ބޮޑު ނާޓެއް ޖައްސަވައިގެން ފިއްސަވަމުން ގެންދަވާށެވެ.