LIVE UPDATES

ދިވެހިރާއްޖެ، ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަން

Updated:

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިއަދު ސަރަހައްދުގެ ވަރުގަދަ އިންޑިޔާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނައިރު ދިހަ އަހަރަށްފަހު ތަށި އުފުލާލުމަށް ރާއްޖެ އޮތީ ކެތްމަދުވެފަ އެވެ. ތާރީހީ މި މެޗް ފެށިގެން ދާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން 6:00 ގަ އެވެ. މެޗްގެ އުސްއަލިތައް އަވަސްކަމާއެކު ގެނެސްދެމުންދާނަމެވެ.