އެކި ރާގު

އެކިރާގަށްފަހު އުމަރުގެ ލަވައިގެ އުމުރު ހަމަވީ!

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އުމަރު ޒާހިރު ހިމެނެ އެވެ. އުމަރުގެ "ހަންހާރަ" އަލްބަމަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ނެރުނު އެންމެ ކާމިޔާބު ލަވަ އަލްބަމެވެ. އެ އަލްބަމުގެ 10،000 ވުރެ ގިނަ ރޯލް ވަނީ ވިކިފަ އެވެ. "މޫނޭތީ ހިތް އެދޭ" އާއި "ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް" ފަދަ ލަވަތަކަކީ އުމަރުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލަވަތަކެވެ. އުމަރުގެ ލަވައިގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާ ވަނީ ކޮޕީ ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލައި މުޅީން ވެސް އަމިއްލަ ރާގަށް ނޫނީ ލަވަ ނުކިޔަން ނިންމާފަ އެވެ. އަވަސް އޮންލައިންގައި ފަށާ "އެކިރާގު" ގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑްގެ މިއުޒިކީ ފަންނާނަކީ އުމަރެވެ. މި އިންޓަވިއުގައި އުމަރު ވަނީ އޭނާގެ ލަވައިގެ ކެރިއަރު ރަސްމީކޮށް ނިންމާލާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އުމަރު ބުނާ ގޮތުން މިހާރު އިސްކަންދެނީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގައި ކުރިއަށްދާށެވެ. -- ވީޑިއޯއިން ބައްލަވާ ލައްވާ --