ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ކޮވިޑް ވެކްސިން

66 ޕަސަންޓް ދަރިވަރުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

Aug 23, 2021

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ 12 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ އާބާދީއަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 66 ޕަސަންޓް ކުދިން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމު ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުންގެ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރައްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒު މިއަދު ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންގެ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމުގައި މިހާތަނަށް 81 ޕަސަންޓް ކުދިން ވެކްސިންގެ އެއް ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 66 ޕަސަންޓް ކުދިން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ޖަހައި ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވެކްސިން ޖެހި ދަރިވަރުންގެ އިންސައްތަ މަބްރޫކް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އަދަދުތަކެއް ހިއްސާކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނީ ސުކޫލް ކުދިންގެ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމުގައި 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު އިއްޔެއާ ހަމައަށް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން 84 ޕަސަންޓް މީހުން ވެސް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ އެއް ޑޯޒް މިހާރު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އުއްމީދަކީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމަސް ނިމޭއިރުގައި 90 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް މިއަދަދުތައް ގެންދިއުން،" ސަރުކާރުގެ އަމާޒު ހިއްސާކުރައްވަމުން ވިދާޅުވި އެވެ.

މަބްރޫކް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބެލި ނަމަވެސް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމުގައި ރާއްޖެއިން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ވެސް މަބްރޫކް ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމު ފެށީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހު އެވެ.