ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ލޯންޗެއް ޑިންގީއެއްގައި ޖެހި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ކ. މާފުށީ ބޭރން ދުއްވި ލޯންޗެއް ޑިންގީއެއްގެ މައްޗަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ރޭ 9:00 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރު އެވެ. އެ ލޯންޗު ޑިންގީގެ މައްޗަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން ޑިންގީގައި އިން މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައި ވެއެވެ. އެ މީހާގެ އާއިލާގެ މީހަކު ބުނީ މިހާރު މާލެ ގެނެސް އޭޑީކޭގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެެވެ.

ރޭގެ އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު ޑިންގީ އޮތީ މީހުނާއެކު މަސް ބާނަން ނުކުމެ އެވެ. ރޭގެ އެ ހާދިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބެއެވެ.