ނާވައިދޫ

ނާވައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ޒިޔާދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ. ޒިޔާދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އިއްޔެ އެވެ.

ޒިޔާދު މިރޭ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް މާދަމާއިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ.