chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ނާވައިދޫ

ނާވައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހދ. ނައިވާދޫ. --

ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ޒިޔާދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ. ޒިޔާދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އިއްޔެ އެވެ.

ޒިޔާދު މިރޭ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް މާދަމާއިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ފަހުގެ ޚަބަރު