ހަބަރު

ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދެމީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ ނެރެފި

ފޭރުމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން ވީޑިއޯއެއް އާންމު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ދެ މީހުންނަކީ ފޭރުމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހްގީގަށް ހޯދާ ބައެއް ކަމަށެވެ.

އެ މީހުނާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގޭ މީހަކު އެ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކުރުމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.