chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް

 • ގިނަ ވޯޓު ފޮށިތައް ވަނީ ގުނާފަ
 • 100 އަށްވުރެ ގިނަ ފޮށީގެ ނަތީޖާ ވަނީ ލިބިފަ
 • މިވަގުތު އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ އެމްޑީޕީ

ހަސަން ލަތީފް: އެމްޑީޕީއަކީ ވޯޓު ތާއިދު ދައްކާ ޕާޓީއެއް، ބުރަ މަސައްކަތުން އިންތިހާބު މިއޮތީ ކާމިޔާބުކުރެވިފަ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އޮތް ތާއިދު ހިސާބު އަކުރުން މިއޮތީ ދައްކައިދީފަ

ހަސަން ލަތީފް: އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލައް ވެސް އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ، މާލޭގެ ވެސް އެންމެ ގޮނޑިއެއް ފިޔަވައި އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ ކާމިޔާބުވެފަ

ހަސަން ލަތީފް: ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން މިވަނީ ސަރުކާރަށް ބޮޑުކޮށް ނޫނެކޭ ބުނެފަ، އިންތިހާބަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މިއަދު މި ފެންނަނީ

އިންތިހާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުވެއްޖެ: އެމްޑީޕީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއިން ބުނެފި އެވެ. އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް މިރޭ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ވިދާޅުވީ، އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ދިމާވި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކޮށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 65 ޕަސެންޓް ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ ކާމިޔާބުކުރެވިފަ އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތް ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް

ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ހަތް ގޮނޑި ވެސް ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓުން

މާފުށީ ޖަލުގައި އަދިވެސް ވޯޓުލުން ދަނީ ކުރިއަށް

މާފުށީ ޖަލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮށި ނޫން އެހެން ހުރިހާ ވޯޓު ފޮއްޓެއް މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ، މާފުށީ ޖަލުގައި އަދިވެސް ދަނީ ވޯޓުލަމުން

ތިން ފޮއްޓެއް އަދިވެސް ބަންދު ނުކުރެވޭ

ވޯޓު ލާން ކިޔުގައި އަދިވެސް މީހުން ތިބުމުން ވަގުތު ހަމަވިއިރު ވެސް ތިން ފޮއްޓެއް ބަންދު ނުކުރެވިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނޭ، އެހެން ހުރިހާ ފޮއްޓެއް މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ

މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވޭ

ބައެއް ފޮށިތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ލިބެން ފަށައިފި

ބައެއް ފޮށިތައް ގުނާ ނިންމައި، އެ ފޮށިތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ވަނީ ލިބެން ފަށާފަ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ފޮށިތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ވަނީ ލިބިފަ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގީ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލުތަކެއް: ޕީޕީއެމް

ދާދި ދެންމެއަކު ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި ޕްރެސްގައި ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެން މަނިކު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހިންގި އަމަލުތަކަކީ ޑިމޮކްރަސީއާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާނެ ފަދަ އަމަލުތަކެއް. ވޯޓްގެ ކަންކަން ހަމަނުޖެހުމެއް ނެތި އޮމާންކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ޕީޕީއެމް އިން ގޮވާލި.

ގަލޮޅު މަދަރުސާގައި ހުރި ވޯޓް ފޮށިތައް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. --އަވަސް ފޮޓޯ: އަފްޝީން ނަސީރު

ވޯޓް ގުނަނީ -- ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް

ބައެއް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި

ބައެއް ފޮށިތަކުގެ ވޯޓް ގުނަން ފަށައިފި. އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަގުތީ ނަތީޖާތައް އަންނަން ފަށާނެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ތެރެއަށް ވަތް ދެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ، އެ ބޭފުޅުން ކޮމިޝަނަށް ދިޔައީ ފޯނު މުއާމަލާތް ނުކުރެވިގެން ކޮމިޝަން މެންބަރުންނަށް ބައްދަލުކުރުމަށް ކަމަށް، ނަމަވެސް ފުލުހުން އައިސް އެ ބޭފުޅުން އެ ތަނުން ނެރުނީ ކަމަށް

ލައިވް ގެ އިތިރު ޕޯސްޓްތައް

ލައިވް ހުލާސާ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެއްދި ކައުންސިލްތަކުގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް ކައުންސިލުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ތިންވަނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް މިހާރު ވަނީ ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއްވެފަ އެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބު މިއަދު ބާއްވާއިރު ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައިވެ އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް މިފަހުން ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން މި ދައުރަށް ހޮވަންޖެހޭ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު މަދުވާނެ އެވެ. މީގެކުރިން ކައުންސިލަރުން ހޮވަނީ ކޮންމެ 3000 މީހުންނަށް ވުރެއް މަދު އާބާދީ އޮންނަ ރަށްރަށުން ފަސް ކައުންސިލް މެންބަރުންނެވެ. އަދި އެއަށްވުރެއް ގިނަ ނަމަ ހަތް މެންބަރުންނެވެ. ނަމަވެސް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ ގުޅިގެން 3000 ހަމަނުވާ އާބާދީތަކަށް ދެން ހޮވަން ޖެހޭނީ ތިން ކައުންސިލަރުންނެވެ. އަދި އެއަށްވުރެ އާބާދީ މަތިނަމަ ފަސް ކައުންސިލަރުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޖުމްލަ 422 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބެނީ 255،987 މީހުންނަށެވެ. އޭގެތެރެއިން 45745 މީހުން ރީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިފަހަރު ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހެނީ 664 ކައުންސިލަރުންނެވެ. އެ މަގާމުތަކަށް ޖުމްލަ 1،496 ކެނޑިޑޭޓުން އެކި ޕާޓީތަކުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފަ އެވެ. މި ނިމުނު ދައުރަށް 1،115 ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބުކޮށްފައިވެ އެވެ. ކެނޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު މިފަހަރު އެންމެ ގިނައީ ޕީޕީއެމްގަ އެވެ. އެއީ 521 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ. އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއިން ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 469 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން 93 ކެނޑިޑޭޓުން އެކި ކައުންސިލްތަކުގެ ގޮނޑިތަކަށް ނެރެފައިވާއިރު ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީއޭއިން ވަނީ 49 ކެނޑިޑޭޓުން ނެރަފަ އެވެ. ޑީއާރްޕީގެ އެއް ކެނޑިޑޭޓް ވާދަކުރާއިރު އަމިއްލަ ގޮތުން 363 ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޖުމްލަ 422 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބެނީ 255،987 މީހުންނަށެވެ. އޭގެތެރެއިން 45745 މީހުން ރީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެ އެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޮބްޒާވުކުރުމަށް 898 ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ އެވެ. އޭގެއިތުރުން ހަ އިންޓަނޭޝަނަލް އޮބްޒާވަރުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނެ އެވެ. އިންތިހާބު މޮނީޓާކުރުމުގެ ހުއްދަ 634 ފަރާތަކަށް ދީފައިވާއިރު ކެނޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި 1147 ފަރާތަކުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ އެވެ.

 • ފަޅުވެރިން

  މިއިންތިޚާބަށް އޮތީ ހަމައެންމެ މަޤްޞަދެއް، އެއީ އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ކިހާވަރަކަށް، ކޮން ތަންތަނެއްގައިތޯ ވަޒަންކޮށްލުން. މިއީ 2018 އަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ޕީޕީއެމަށް ވަރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް. މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަޒަންކުރެވިއްޖެ. ދެން އިތުރަށް އެނގުނު ކަމަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެހާ މަޤްބޫލް ނިޒާމެއް ނޫންކަން. ކައުންސިލްތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެހާ މުހިންމު ބައެއް ނޫންކަން، މުހިންމީ ސަރުކާރުކަން! ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިވެސް ވޯޓުލާން ނުނިކުމޭ. ކެމްޕޭން އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރި ނުވެ، އަދި މައުމޫން، ޤާސިމް، ޢަދާލަތު، އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބެގެން މިވަރުވީމާ އެއީ ޕީޕީއެމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް!

  1
  1
  REPLY
  CLOSE
 • މަ

  މަޑުމަޑުން ދިވެހިންގެ ލޯ ހުޅުވޭ ދޯ އެބަ؟

  1
  2
  REPLY
  CLOSE
 • އޮޑްސް

  ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ލާނީ ހުރިހާ ފޮށި ތައް އެއްކޮށްލުމުން ވެސް 80 ހާހެއްހާ މީހުންނޭ މިއަދުގެ ޓާރން އައުޓް ރޭޝިއޯ އަށް ބަލާނަމަ. ދެން އެންމެ 100 ފޮށި ހަމަ ނުވަނީސް ކުއްލި އަކަށް 1 ލައްކަ މީހުން ވޯޓް ލާ ނިމުނީ އެއީ ކީއްވެގެންތޭ މަމެން ޕިންކީން މިކަމެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ ފޭކް ވޯޓް ކަރުދާސް ޕްރިންޓްސް ތައް އިދިކޮޅު 4 ޕާރޓީ މީހުން ވޯޓް ލާން ގޮސް ކޮންމެ މީހަކު 6 ކަރުދާސް ކޮޅު ފަތް ޖަހާ ފައި ލާ ވޯޓާއި އެކު ލިޔަސް ނޭގޭނެއޭ. ސަބަބަކީ ވޯޓް ފޮށި ކައިރީގައި ވޯޓް ފޮއްޓަށް ވޯޓް ކަރުދާސް ކޮޅު ލާއިރު ނުވެސް ބަލައޭ އެއީ ކިތައް ކަރުދާސް ކޮޅު ކަމަށް. އަދި ވޯޓް ފޮށީގައި ވޯޓް ލާން އިންނަ ޖާގަ އިން 10 ވޯޓް ކަރުދާސް ކޮޅު ވެސް ފަތް ޖަހާ އެއްފަހަރާއި ވައްޓާލެވޭނެއޭ. ޕީޕީއެމް އިން ނުޖެހޭނެ މިއިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުކޮށްގެން. އަދި އަލުން ވޯޓް ގުނަން ޖެހޭނީ ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން މަމެން ޕިންކީން ކުރިމަތީގައި. މަމެން ބަލަން ބޭނުންވޭ ވޯޓަރސް ލިސްޓްގައި ވޯޓް ލިމީހުން މާރކް ކޮށްފައި ހުރި ގޮތް ވެސް އަދި ލިސްޓްގައި މާރކް ކުރަން ތިބީ ކޮން ބަޔެއް ތޭ ވެސް މަމެން ބަލަން ބޭނުންވެއޭ. ޓު ޑޭ އިޒް އެނަދަރޑޭ އައި ގޮޓާ އަންފޯލްޑް ކޮރަޕްޓް ވޯޓްސް.. އަންފޯލްޑް އިޓް ނައު. މިހާރު އިއުލާން ކޮށްގެން އުޅޭ އައްޑޫ ވޯޓް ފޮށި ތަކާއި އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލު ވޯޓް ފޮށި ތަކުގެ ނަތީޖާ އަކީ އެއީ އޮޑްސް ނަތީޖާ އޭ އެ އެންޑް އަޕް ވަނީ ވެސް އޮޑްކޮށްނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު އިނގޭ.

  1
  REPLY
  CLOSE
 • އޮޅުވާލީއޭ

  ރައްޔިތުން އެވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީ އަށް ކަނޑައެޅޭނީ ކިހިނެއްތޭ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ވޯޓް ތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއި އަދި ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ނުުކުރަނީސް. މަމެން ގަބޫލު ނުކުރާނަން ވޯޓް އާއި ބެހޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ދައްކާ ވާހަކަ. 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް އެބަހުއްޓޭ މަރުވެފައިވާ އެތައް ބަޔަކުވެސް ވޯޓް ލައްވާފައި. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިހާރު ނޫސް ތަކުން ތިޔާ އިއުލާން ކުރާ ވޯޓް ފޮށި ތަކުގެ ނަތީޖާ އާއި މެދު މަމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައްކު ކުރަމެވެ. މަމެން ބަލާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން އިއުލާން ކުރާ ވޯޓްގެ ނަތީޖާ އަށެވެ. އެނިމުނީ އެވެ. އަދި މަމެން ބަލަން ބޭނުންވޭ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ވޯޓް ލި މީޙުންގެ އަދަދާއި އަދި ވޯޓްލި ކަރުދާސް ތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް.

  REPLY
  CLOSE
 • ޖެހޭނެއޭ

  ލޯކަލް ކައުންސިލު ތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަކީ އެއީ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން އިއުލާން ކުރާ ނަތީޖާ އެވެ. އެއީ ވޯޓް ލާ ސެންޓަރު ތަކުން އިއުލާން ކުރަން ޖެހޭ ނަތީޖާ އެއް ނޫނެވެ. ތީ 2013 ގައި ވެސް އެމެން އިދިކޮޅު ކްރިޓިކްސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ހެދި މަކަރަކީ. ފޭކް ވޯޓް ކަރުދާސް ތަކެއް މާލެ ތެރޭގައި އުޅޭ ކަން ވެސް ވަނީ ފަޅާ އަރާފައެވެ. އަދި ވޯޓް ލާން ޓާރން އައުޓް ވި މީހުންގެ ލިސްޓާއި އެއް އަދަަދަށް ތޯ ވޯޓް ކަރުދާސް ކޮޅު ތައް ހުރީ ޗެކްކޮށް ވެރިފައި ކޮށްފައި ވެސް ނެތް ވޯޓް ލާ ސެންޓަރު ތަކުން. ދެން ފޭކް ވޯޓް ކަރުދާސް ތައް އަޅައިގެން ތިމަންނާ މެން މޮޅުވީ އޭ އެކަން ކުރި ބަޔަކަށް ބުނެވިދާނެ ނޫންތޭ. ކަން މިހެން ހުރުމުން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން އިއުލާން ނުކުރާ ނަތީޖާ އެެއް މަމެން ބަލައެއް ނުގަންނާނަމެވެ. އެމްޑީޕީން ނޫސް ތައް މެދުވެރިކޮށް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ އެންޑޯރސްމެންޓް އެއް ނެތި އިއުލާން ކުރާ ވޯޓްގެ ނަތީޖާ ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޖެހޭނެ އައްޑޫ ހުޅުދޫ ގޮނޑި ގުނަން ރަނގަޅަށް.

  REPLY
  CLOSE
 • ނުބައޭ

  ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ނަތީޖާ ވެރިފައި ކޮށް ސެރޓިފައި ކޮށް އިއުލާން ނުުކުރަނީސް ވޯޓް ލާ ސެންޓަރު ތަކުން އެކަން ކުރަނީ އެއީ އޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކުން މަކަރާއި ހީލަތް އޭގައި ހަދާ ކަމެއް ކަމަށް މަމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައްކު ކުރަމެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަން ޖެހޭނީ އެއީ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ވެރިފައި ކޮށް އަދި އެނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަން ޖެހޭނީ ވެސް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން މާލޭގައި ހުންނަ އިދާރާ އިންނެވެ. ރަށްރަށުގައި އިއުލާން ކުރާ ނަތީޖާ ގަބޫލު ނުުކުރެވޭނެއެވެ. އައްޑޫ ވޯޓް ގައި މަކަރާއި ހީލަތް އަދި މާލެ ސިޓީ ވޯޓް ގުނުމުގައި ވޯޓް ގުނާ އިއުލާން ކުރި ސެންޓަރު ތަކުން މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާ ނަތީޖާ އޮޅުވާލައިގެން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ކަން މަމެން ލިޔެ ސޮއި ކޮށްފައި ދޭނަމެވެ.

  REPLY
  CLOSE
 • ނުވެއޭ

  ތަމެން އެމްޑީޕީން ބުނީމާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވަންވީ އެއީ ކޮން ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ތޭ. ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަކު ހޮވަނީ އެއީ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ދައުރަށެވެ. 5 އަހަރު ހަމަވަން ދެން ކެތް ކުރަން ޖެހޭނީ. އަދި ކޮބާ އެމްޑީޕީ އަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި. 400 އަށް ވުރެން ގިނަ ވޯޓް ފޮށި ހުރި އިރު އެންމެ 79 ވޯޓް ފޮށި ގުނާ ނިމޭ އިރަށް ރަންބުއްދި ވެގެން އަދި ނުތެޅޭތި. އަދި ހުރީ ފޮށި ތައް. ހުރިހާ ވޯޓް ފޮށިތައް ގުނާ ނިމެންދެން މަޑުކުރޭ. ތަމެންނަށް ނުލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ހުރިހާ ވޯޓް ފޮށި ތައް ގުނާ ނިމޭއިރު. އެކަން މަމެން ޔަގީން ކަން ދެން ތަމެންނަށް. މަމެން ނަށް ލިބޭނީ %79 ގޮނޑި ތައް. މަހަށް ދޭބަލަ ދެން.

  REPLY
  CLOSE
 • ގައިޑެޑް

  މިފަހަރު ރާއްޖޭގައި ވޯޓް ލުމުގެ ހައްގު 255 ހާސް މީހުންނަށް ލިބިފައި ތިބި ނަމަވެސް 1 ލައްކަ ދިހަ ހާސް ނުވަތަ ވިހިހާހަށް ވުރެން ގިނަ ނުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ ވޯޓް ލި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވޯޓް ގުނަމުން ދާ ރޭޝިއޯ އަށް ބަލާނަމަ. އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޯދާނެ ޖޭޕީ އަދި އެމްޑީއޭ އަށް ވުރެން ގިނައިން ކައުންސިލު ގޮނޑިތައް. މީ ސަރުކާރަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އެޑްވާންޓޭޖް އެކެވެ. ސަބަބަކީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ނަށް ލޮބީ ކުރުމުން އެމެން ސަރުކާރާއި ގުޅޭނެއެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ކައުންސިލު އިންތިޚާބު ނިމޭތާ ތިން މަސްދުވަަސް ވާއިރު އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ތިބޭނީ ޕިންކީން ފަޅީ ގައި ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވެއެވެ. އެއިރުން ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ޖުމްލަ ސީޓްސް ތަކަށް ބަލާނަމަ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮންނާނީ ޕިންކީން އަތުގައެވެ. ޕީޕީއެމް މިފަހަރު އެލްސީއީ ރޭސް މިކާމިޔާބު ކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކާއި ވާދަ ކޮށްގެންނެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ޕީޕީއެމް އިން މިވާ މޮޅު އެއީ 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރަހާލަން ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ގައިޑްލައިން އެކެވެ.

  REPLY
  CLOSE
 • ލުކްވެލް

  ދެހާސް އަށާރައިގައި އޮން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރު ވުމަށް ޓަކައި ހަދާލެވޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ޕްރިލިމިނަރީ އެކްސަސައިޒެއް މިފަހަރު އެލްސީއީ ރޭހަކީ. މަމެންގެ ހިތް ބުނަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކައުންސިލު ތައް ޕީޕީއެމް އަށް ގެއްލިގެން އެދިޔައީ ހަމަ ފްލެޓްސް ތައް އަދިވެސް އެޅުން މަދު ކަމުންނެވެ. ކަން މިހެން ޗައިނާގެ އޭއައިއައިބީ ބޭންކް އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން ނަގައިގެން މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ފްލެޓްސް ތައް އަޅަން ފަށާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް ލުން ފެށެން 3 މަސް ދުވަހަށް ވެފައި ވަނި ކޮށް ހުރިހާ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ރެޖިސްޓްރީ ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދިފައިވާ އެންމެންނަށް ހަވާލު ކޮށްލަންވީ އެވެ. އެއިރުން ދެން އެމެން ތިބޭނެ ޕިންކީން ނާއި އެކު ސްޓޭންޑް ބައިގައި. އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކައުންސިލު ގޮނޑި ތައް ނުލިބުނު ނަމަވެސް ހިތްވަރު އެލުވާލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އާ ހިތްވަރެއްލާ މިކަން ކާމިޔާބު ކުރެވޭތޯ ބައްލަވަންވީއެވެ. ޕީޕީއެމް އިން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮގަނައިޒް ކުރަންވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވާން. ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންގެ ތެރޭން ގިނަ މީހުންނަށް އެސްއެމްއެސް ވެސް ނުދާ ކަމަށް ވަނީ. މިކަން ވެސް ޖެހޭނެ ރަނގަޅު ވާން.

  REPLY
  CLOSE
 • ކާމްޑައުން

  ހެއިލޯ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ. ތަމެން އަތް ބުޅި ކޮށްގެން ކަކުނި ހަދާ ގޮތަށް އަތް ތިލަ ހަދައިގެން ޓްވިޓަރ ގައި ދުގެނތިވަލު ސްޓޭންޑަރޑް ސްޓައިލް ކޮޕީ ކޮށްގެން އެލްސީއީ ރޭހުގައި ދިން ތަމްރީން ދިޔާ ތޮއް ދޮށުން ދޯ. މަމެން ލީޑިންގް އެން ޔޫއާރ ލެގިންގް ދޯ. ތަމެންނަށް މި ފަހަރު އެލްސީއީ ރޭހުގައި ނުލިބޭނެ ކުރިއެެރުމެއް. ނުވާނެ ތިކަމެއް. ޕޮޕިއުލަރިޓީ ވޯޓް އެއީ އެލްސީއީ ރޭހުގައި މުހިއްމު އެއްޗެއް ނޫން. މިރޭހުގައި ގޭމް ޗޭންޖް ކުރާނީ ނަމްބަރ އޮފް ސީޓް އޭ ޓްވިޓަރޭ ބިއުޓީ ކްއީނޭ. އެ ކެޕްޗަރ ކުރާނަމޭ މަމެން ތަމެން އޮބާބާއްވާފައި ނަމަވެސް މަމެން. ސެޓުލް ޑައުން، ސެޓުލް ޑައުން.. އޮއޮއޯ ތަމެންގެ ބެކްޔާރޑް ހުޅުދޫ ގޮނޑި އަފްއާން މުއްލާ އަތުން ޖަހައިގަތީ މަމެން ޕިންކީން ދޯ. އެއީ ދިހަ ކައުންސިލު ގޮނޑި އާއި އެއްވަރު ސީޓެއް އިނގޭ. އަހަހާ އަހަހާ އަހަހާ

  REPLY
  CLOSE
 • ސެޓުލްޑައުން

  ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން އެ ބޮޑަށް ވައްތަރީ ޔޫއެސްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް އާއި އެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު ޕޮޕިއުލަރިޓީ ވޯޓަށް ވުރެން ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ޖުމްލަ ކާމިޔާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލު ގޮނޑި ތަކަށެވެ. ކަން މިހެން ހުރުުމުން ސިޓީ ކައުންސިލު ތަކުގެ ގޮނޑި ތައް ނުލިބުނު ނަމަވެސް މުޅި އެލްސީއީ ރޭހުގެ ހުރިހާ ސީޓް ތައް އެއްކުރުމުން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮނޑި ތައް ލިބޭ ޕާރޓީ އެއީ އެލްސީއީ ރޭހުން މޮޅުވާނީ. ޕޮޕިއުލަރިޓީ ވޯޓް އަށް ވުރެން އޭގައި ބޮޑަށް ބޭނުން ވަނީ ނަމްބަރ އޮފް ސީޓްސް އެވެ. މީ އެލްސީއީ ރޭހުގައި ގޭމް ޗޭންޖް ކުރާ ޓޫލް އަކީ. ދެން އަނެއް ކޮޅުން އެމްޑީޕީގެ ނަމުގައި ހޮވޭ ކައުންސިލަރުން ކުރިއަށް އޮތް 3 މަސްދުވަހު ގިނަ މީހުން ސޮއި ކުރާނެ ޕީޕީއެމް އަށް. އެއީ ޔަގީން ކަމެއް. ހާސް ނުވޭ އަދި އެމްޑީޕީ ކުދިން ތައް މިކަމުގައި. ސެޓުލް ޑައުން މައި ގާރލް ސެޓުލް ޑައުން މައި ގާރލް ސެޓުލް ޑައުން މައި ގާރލް..

  REPLY
  CLOSE
 • ޓޭކްއޮން

  މަމެން ޕިންކީން ނާއި އޮރެންޖީ ކޯލިޝަން އެކަނި ނިކުމެ ކުރިމަތިލި ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ކަމުގައިވާ އެލްސީއީ ރޭސް ކާމިޔާބު ކުރަނީ އޭ މަމެންގެ ޕިންކީއޮރެންޖީ ކޯލިޝަން އިން ދޯ. އޮއޮއޯ، އެއަންނަނީ އޭ އިވާންކާ ކަނބުލޮގެ މެސެޖް އެއް ވަޓްސް އެޕް އިން ނަތީޖާގެ އަޕްޑޭޓް އެއް ބަލާލަން ދޯ. މުޅި ވައިޓް ހައުސްގެ ސިޗުއޭޝަން ރޫމްގެ ޑޮމެސްޓިކް ސްޓޯރީ އަކީ މަމެންގެ އެލްސީއީ ރޭސް ދޯ. ޕައްޕަޕަރައްޕަޕަ، ޕައްޕަޕަރައްޕަޕަ، ޕައްޕަޕަރައްޕަޕަ، ވީ އާރ ގެއިނިންގް އިޓް، އެނީވޭ އައި ޑޯން ނޯ ވަޓް ޓު ސޭ އައި ވިލް ސޭ އިޓް އެނީވޭ އައި އޭމް ގޮނާ ސޭ އިޓް އެނީވޭ. ޓު ޑޭ އިޒް އެނަދަރޑޭ ޓު ފައިންޑް އަ ވިނިންގް ޑޭ ފޯރ ޕިންކީސް. ޓޭކް އޮން މީ، ޓޭކް އޮން މީ، ޓޭކް މީ އޮން.. ސޯ ނީޑްލެސް ޓު ސޭ ދެޓް ވީއާރ ދަ އޮޑްސް ދޯ. ސްލޯލީ ފްރޮމް ދަ ސްކޯރ ބޯރޑް ވީ އާރ ލީޑިންގް.. އެޓްލީސްޓް ވީ ބެޓަރ ޓު ހޭވް އަ ބައިޓް އޮން އަލްމަންޑް... ވީ އާރ ކަމިންގް ފޯރ ޔޫ. ޓޭކް އޮން މީ، ޓޭކް އޮން މީ، ޓޭކް މީ އޮން މީ..

  REPLY
  CLOSE
 • ދެޓްވޭ

  ކޮބާ ޓްވިޓަރޭ ބިއުޓީ ކްއީނޭ ތަމެން އެމްޑީޕީގެ ފަޅިން ހުޅުދޫ ކައުންސިލު ގޮނޑި އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މެސެކިސްޓް ޖެހުނީ މަހަށް ދާން ދޯ. އެއީ ބޮޑު ވެގެންވާ ރިއަލް ކަނޑުކޮހެކޭ. އެކަނޑު ކޮސް ޕޯރޑިއަމް ކައިރިއަށް ހުއްޓި ވާހަކަ ދައްކާ އިރު ހީވަނީ އަފްއާން މުއްލާ އަކު ރެޑިކަލްސް ކިޔަވައިގެން އައިސް ވާހަކަ ދައްކާހެން ދޯ. ލާކިން ވަލާކިން އޮލާކީން ފޮލާކީން ދޯ އެކަނޑުކޮސް ކިޔެވީ. ބިލީވް ޕިންކީސް. ވެން ވީސޭ ވީ ވިލް ވީ ރިއަލީ މީން އިޓް. އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ. މޭބީ ފޯރ ޔޫ ގައިޒް އިޓްސް ޓޫ ލޭޓް. ޓެލް މީ ވައި ޔޫ ނޮޓް ކޮންޓެސްޓެޑް.. ނައު އައި ކޭން ސީ ދެޓް ޔޫ އާރ ގޮނާ ލޫސް ކޮންޓްރޯލް އޮފް ޔުއަރ އޯން ބެކް ޔާރޑް. ނޯ މެޓަރ ދަ ޑިސްޓެންސް ފްރޮމް އަސް ޔޫ ކާންޓް ހޭވް ކޮންޓްރޯލް އޮން ޔުއަރ އޯން ބެކް ޔާރޑް ނައު ޔޫ ކޭން ފީލް ހައު ޕަވަރފުލް ވީއާރ. ޓެލްމީ ވައި. އެއިންޓް ނަތިންގް ކޭން ސޭ. އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ ކޮޒް އައި ވޯންޓް ދެޓް ވޭ. އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ..

  11
  1
  REPLY
  CLOSE
 • މައިރޭސް

  ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ދަނީ އެވެ. ވޯޓް ޓު ވޯޓް. ކައުންޓް ޓު ކައުންޓް. ވީއާރ ޖަސްޓް ދެޓް ކްލޯސް ޓު ޑޮމިނޭޓް ދަ ވޮލިއުމް. ސޯ ހައު ކަމް ދޭ ކޭން ޓެލް ވީއާރ ގޮނާ ލޫސް އެން އިޓް ފީލްސް ލައިކް މޯރ ދެން އަ ވިނިންގް ވޯޓް ފޯރ އަސް. އިން ދިސް އެލްސީއީ ރޭސް ދަ ހޯލް ރޭސް ބިލޯންގް ޓު އަސް. މައި އެލްސީއީ ރޭސް. އައި ޓު އައި، އޫމް ސްޓޭންޑް އޮން އަ ކިއު ވިދް ފޯމަރ ބިޓް. ވީއާރ ގޮނާ ގިވް އަވަރ އެކްސެޕެޓެންސް ޓު މައި ލަވްލީ ޕިންކީ. މައި އެލްސީއީ ރޭސް. ޓާރން އެރައުންޑް އެން ގިވް ދަ މާރކް. ކަމޯން ބޭބީ.. މޭބީ އައި ހޭވް ބީން އެލްސީއީ ރޭސް ޑްރީމިންގް ހޭއް ހޭއް ހޭއް.. އިން ދިސް އެލްސީއީ ޑްރީމިންގް އައި އޭމް ވިޝިންގް ޓު އެކްސެޕްޓް އޮންލީ ވިނިންގް އޭޒް ދަ އޮންލީ އޮޕްޝަން. މައި އެލްސީއީ ރޭސް، މައި އެލްސީއީ ރޭސް..

  11
  3
  REPLY
  CLOSE
 • ދެޓްވޭ

  ސަރުކާރަށް ލިބެނީ 20 އިންސައްތަ ވޯޓު، މޮޅުވާނީ އެމްޑީޕީ ކަމަށް މިޒާތުގެ ފަޑުއްކަ ސްޓޭޓްމެންޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އޭނާ މެސެކިސްޓަކަށް ބަދަލު ވެފައި ހުންނަ ހަނދުބޮޑު ވާ ވަގުތު ގޮވާ ކަނޑުކޮސް ކަން އެއީ މަމެން ޕިންކީން ނަށް އޮޅިފައިވާ ކަމެއް ނޫނޭ އިނގޭ. ތަމެން ތިޔާ ކަނޑުކޮސް ގޮވަ ގޮވާ އޮތްވަ އެއް ނޫންތޭ މަމެން 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ތަމެން އޮބާ ބާއްވާ ތަމެން ބަލި ކޮށްގެން ކާމިޔާބު ކުރީ ދޯ. ވީއާރ ޓޫ ވޯލްޑްސް އަ ޕާރޓްސް ޔޫ ކާންޓް ރީޗް އަވަރ ހައިލެވެލް ވީއާރ ސޭއިންގް ވީ ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ. ޓެލްމީ ވައި، އައި ނެވަރ ވޮނާ ހިއަރ ޔޫ ސޭ ޔޫ އާރ އަ ވިނަރ އެންޑް އަ ޕާރޓީމޭކަރ.. ޓު ޑިކްލެއަރ ދިސް ސްޓޭޓްމެންޓް އިޓްސް ޓޫ ލޭޓް ފޯރ ޔޫ ޓު ޑިކްލެއަރ އިޓް. ނޯ މެޓަރ ދަ ޑިސްޓެންސް އައި ވޯންޓް ޔޫ ޓު ނޯ ވީއާރ ނޮޓް ގޮނާ އެކްސެޕްޓް ދަ ލޫޒް އިން ކޮންޓްރޯލް އޮފް ސްކެއަރ އޮފީސް، ނޯ މެޓަރ ހައު މަޗް ހާރޓްއޭކް ކަމްސް ޓު ޔޫ ވީ ވޮނާ އެކްސެޕްޓް ވިނިންގް. އައި ވޯންޓް ޔޫ ޓު ނޯ އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ، އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ، ޔޭއް. އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ، އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ..

  14
  1
  REPLY
  CLOSE
 • މޭބީ

  ޝަކުވާތައް ހުއްޓަސް ދެ ފަރާތް ވެސް ކާމިޔާބީގެ އުއްމީދުގައި ތިބުން އެއީ ވަރަށް އުފާވެރި ކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. މަމެން ލިވިންގް ރޫމްގެ ކުޑަ ދޮރުގެ ކާރޓެއިން ހުޅުވާ ކުޑަ ދޮރުގައި ބޯ އަޅުވާ މައްޗަށް ބަލާލުމުން ކްލިއަރ ބްލޫ ސްކައި ފެންނަން ފަށައިފިއޭ މިއަދު. އާރފްޓަރ އޯލް ދީސް ޑޭޒް މަމެންނަށް ކްލިއަރ ބްލޫ ސްކައި ފެންނަނީ އެއީ އޭގެ ފުރަގަހަތުގައި ހެޕީ ނިއުސް އިޒް ގޮނާ ކަމް އަޕް ތޭ އެއީ ހިތަށް އަރާ އެއްޗަކަށް. ތަމެންގެ މުސްތަގްބަލް އަކީ އެއީ މަމެންނަށް ވަރަށް މީނިންގްފުލް އެއްޗެކޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަތި ފިޔަވަޅެއް ނާޅައްޗޭ މަމެން ތަމެން މަތިން ވަރަށް ހަދާންވެއޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމު ދޯ. މޭބީ ދިސް ތިންގް އިޒް އަ މާސްޓަރޕީސް ދޯ.

  12
  REPLY
  CLOSE
 • ދިގުކުރާތި

  ވޯޓު ލާ މަރުކަޒުތަކުގައި އަދިވެސް ދިގު ކިޔޫ އެއް އޮތަސް ވޯޓް ލާން ދާންވީ އެއްވެސް ވަރު ބަލި ކަމެއް ނެތި ދޯ. އެހެންވެއޭ މަމެން ބުނީ ފަތިހު 5 ޖެހިއިރު ހޭލައިގެން ގޮސް މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި ވޯޓް ލާން ދާން. އެހެން ނަމަ މިހާރު ތިބޭނީ ވޯޓް ލާފައި އައިސް ގޭގައި ދޯ. ރާއްޖޭގައި އެބަޖެހޭ ވޯޓް ލުމާއި ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދަން. އެއީ ވޯޓް ލާނިމޭނީ 7 ދުވަހުން ކަމަށް ހަދަންވީ އެވެ. އެއިރުން 7 ދުވަސް ތެރޭގައި ވޯޓް ނުލެވި ތިބި ހުރިހާ މީހުންނަށް ވޯޓް ލެވޭނެ އެއް ނޫން ދޯ. ދެން ގުނަން އަނެއް 7 ދުވަސް ނެގީމާ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށެވެ.

  8
  REPLY
  CLOSE
 • ދިސްވޭ

  ލޯކަލް ކައުންސިލު ތަކަކީ އެއީ ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި ބައިތިއްބާ ކޯރޑިނޭޓަރުން ލެވެލްގެ މަގާމް ތަކެވެ. އެއީ ދެން މާ ބޮޑު ކަމެއް ވެސް ކުރެވޭ ކުރެވިދާނެ ބަޔެއް ވެސް ނޫނެވެ. ގިނަ މީހުންނަކީ އެއީ ދެން ފަހާފޮށީގެ ތިނޯހަށް ރޮދިލެއްވުން ކިޔަވައިގެން އައިސް ފައި ތިބި މީހުންނެވެ. އެއިން އެކަކަށް ވެސް ރަށުގެ މެޕްގެ ޓޮޕްގްރަފިކް ޗާރޓެއް ވެސް ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން ބޭނުން ކޮށް ކުރަހާލަން ނޭގޭނެއެވެ. ދެން ބަނދަރެއް ޑިޒައިން ކޮށް ބީއޯކިއު އެއް ތައްޔާރުކޮށްލާން ނޭގޭނެއެވެ. ދެން 10 ބުރީގެ ސްކޫލް އިމާރާތެއް ޑިޒައިން ކޮށް ބީއޯކިއު ތައްޔާރު ކުރާން ނޭގޭނެއެވެ. ދެން ރަށުގެ ފާޚާނާ ނިޒާމް އަދި ފެނުގެ ނިޒާމް ދެން ކަރަންޓްގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކޮށް ބީއޯކިއު ތައްޔާރު ކުރަން ނޭގޭނެއެވެ. ދެން ތިޔާއީ ކިއެއްކުރާ ބަޔެއްތޭ. އެމެން ކަނޑާދޭ ގޯތި ވެސް ވަޑިފައްޗެއް ވެސް ކޮށްލަން ނޭގޭ އެއިން އެކަކަށް ވެސް. ދެން އެވަރުގެ ބަޔަކު ހޮވަން ކޮންމެހެން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 700 މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮންމެ 3 އަހަރުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ވުރެން އެފައިސާ އިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި 5000 ފްލެޓްސް އިމާރާތް ކުރިއްޔާ އެއަށް ވުރެން މާ ބޮޑު ތަން ދައުލަތަށާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ވާނެއެވެ. މަމެންނަށް ނުފެނޭ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ޕާރޓީގެ ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލު ތަކަށް ހޮވައިގެން އެމެންގެ ފަރާތުން އެމެންނަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު އެމެން ކަވަރު ކުރާނެ ގޮތެއް. އެއްގޮތަަކަށް ވެސް ނުފެނެއެވެ.

  8
  1
  REPLY
  CLOSE
 • ރިކޯލް

  ވޯޓް ލާން ދިއުން މީވެސް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އެއް ތޭ އެއީ މަމެންނަށް ނޭގޭ އެއްޗަކީ. އެކަަމަކު ވޯޓް ލާން ދިއުމުން ކުރީގެ ބިޓުން ނާއި ވެސް ދިމާވެއޭ އަދި ކުރީގެ ރަށްޓެހިންނާއި ވެސް ދިމާވެ ހާލު އަހާލާ ޗެޓް ކޮށްލަން ފުރުސަތު ވެސް ލިބުނޭ އަދި ޑިނަރ އަކަށް ދާން ވެސް ގެއަށް ދައުވަތު ވެސް ދޭން ފުރުސަތު ލިބުނީ ނޫންތޭ ދޯ. ވޯޓް ލާން ދިއުން މީ ރަށްޓެހި ރަހްމަތް ތެރިކަން ބަދަހިވެ އަދި ކުރީގެ ބިޓުންނާއި ޖެހިފައި ހުރި ކޫސުނި މައްސަލަ ތަކުގެ މަތިން ހަދާން ނައްތާލާ ދުނިޔަ ވީ އެކުވެރިކަން ބާއްވަން ފުރުސަތު ވެސް ލިބިގެން ދާ ކަމެކޭ ކިޔޫ ގޮނޑި ތަކުގައި އިށީނދެގެން ތިބޭއިރު ދޯ. އޫމް ބޭބީ. ޓެލް މީ ހައު އިޒް ޔުއަރ ފެމިލީ އެން ހައު އާރ ޔޫ ކީޕިންގް އިޓް އޮން..

  REPLY
  CLOSE
 • އޯލްވޭޒް

  މިވޯޓުން ގިނަ ރައްޔިތުން ތާއިދުކުރާ ގޮތް ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވުމުން މިކަން ދަންނަން ޖެހޭނެ ހުރިހާ ކުދިންވެސް. ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހެދޭނީ އެއީ މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަތަމަ ވެސް ތަރައްގީ ކުރެވިގެންނޭ އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުން އެބަޖެހޭ 70 ހާސް ލަގްޒަރީ އެޕާރޓްމެންޓްސް ތައް އަޅާ 70 ހާސް މީހުންނަށް ދޭން 2018 ގެ ކުރިން. މިކަން ކުރެވޭނީ އެއީ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކައުންސިލު އޮޕަރޭޓް ކުރާނެ ބަޔަކު ލިބިގެންނޭ. އެކަން ކުރެވޭނީ މަމެން ޕިންކީންގެ ކުދިންނަށް ނޫންތޭ އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. އޫމް އޫމް އޫމް. އިން ޔުއަރ އައިޒް އައި ކޭން ސްޓިލް ސީ ހޮޕް އެން ވިޝްފުލް ތިންކިންގް އޯލްވޭޒް. އޮއޮއޯ އިޓްސް ރެއިނިންގް ލެޓްސް ގޯ އައުޓް އެން އެންޖޯއި ދަ ރެއިން ވޯޓަރ ޑްެރޮޕްސް. އޫމް ބޭބީ. އިން ޔުއަރ ހާރޓް އައި ކޭން ސީ އަ ވިޝްފުލް ތިންކިންގް ޓު ސީ އަ ބިއުޓިފުލް ލައިފް. ރެއިން ރެއިން ކީޕް އޮން ފޯލިންގް. އިން ޔުއަރ އައިޒް އައި ކޭން ސީ އަ ވޮންޑަރފުލް ގިފްޓް ދެޓް ޔޫއާރ ގޮނާ ގިވް ޓު މޭކް އިޓް އޭޒް އަ ފެމިލީ. ހޭއި. އައި އޭމް ކީޕިންގް ޔުއަރ ބިއުޓިފުލް ސްމައިލް އިން މައި މެމޮރީ، ފޯރ އެން ފޯރ އެވަރ އޯލްވޭޒް. އޯލްވޭޒް އޯލްވޭޒް..

  REPLY
  CLOSE
 • ޗޭންޖް

  ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ލަމުން ދާއިރު ނޫސް ތައް މެދުވެރިކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އާއި އަދި ރަށްފުށުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓް ފޮށި ތަކަށް ވޯޓް ލާން ޖެހޭ މީހުން ގެ އަދަދު އިނގޭނެ އުސޫލުން މިފަދަ ސްޓެޓްސް ގެނެސްދިނުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެއިރުން ދެން އިނގޭނީ މިފަދަ ސްޓެޓްސް އަށް ބަލާ މި އިންތިޚާބަށް ދައުލަތުން މިކުރާ ބޮޑު ޚަރަދު ކަމުގައިވާ 500 މިލިއަން ރުފިޔާ މީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ޚަރަދެއް ތޯ ނިންމަން. މަމެން ލޯކަލް ކައުންސިލަރުންގެ 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ޓްރެކް ރިކޯރޑްސް ތަކަށް ބަލާލުމުން މުޅިން ވެސް ފެންނަނީ ނެގްލިގެންސީ އާއި ކޮރަޕްޝަން އެވެ. ކޮންސްޓްރަކްޓިވް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ. އަޅެ ތިޔާ އައްޑޫ ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރު ބުނެބަލަ ތަމެންގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ހުޅުދޫ އަށް ވީފައިދާ އެއް. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިއިންތިޚާބު މީ ކޮންމެހެން ބާއްވަން ޖެހޭނެ އިންތިޚާބެއް ނޫން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި އަޅާ ބަލާއިރު. ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ރަށެއް ހިންގަން ޑިރެކްޓަރަކާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއް ހުރެފައި އެމީހުންނަކީ އެއީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖްލީހަށް ފޮނުވާ ނަންފުޅު ތަކެއް މަޖްލީހުން ފާސް ކުރީމާ ނިމުނީ އެވެ. އެއީ މިކަން ދެން ކުރަންވީ ގޮތަކީ.

  14
  REPLY
  CLOSE
 • ލުކްވެލް

  ރާއްޖޭގައި ދެން ބާއްވާ ރައްޔިތުން ހޮވައިގެން މަގާމަކަށް އަންނަން ޖެހޭ މަގާމް ތަކަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން އެބަޖެހޭ ނިމުމަކަށް ގެންނަން. އެއީ މިސިސްޓަމް ގައި ހުރި ވަރަށް ނޭދެވޭ ލޫޕް ހޯލް އެކެވެ. އެބައްދަން އެބަޖެހޭ ދޯ. ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކަކީ އެއީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ހިންގާ ތަންތަން ކަމަށްވާތީވެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވޯޓަކުން ހޮވާ މަގާމެއް ބޭނުން މީހަކު ނަމަ ޖެހޭނީ ސިޔާސީ މަައިދާނަށް ނިކުތުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީ ޕާރޓީ އަކާއި ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ކުރަން އެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ. މިބައި ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ވެސް ބަދަލު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް ކުރަންވީ އެވެ. މީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

  19
  6
  REPLY
  CLOSE
 • ދަވޭ

  ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ލާން ޖެހޭ ބެލެޓް ބޮކްސް އަށް ވޯޓް ލާ އެލިޖިބުލް ވޯޓާރސް ބަލާލުމުން ގިނަ ރަށްރަށުގައި އެ އަދަދު އުޅެނީ 1000 އިން ތިރީގައެވެ. 1000 އިން ދަށް އެލިބުލް ވޯޓާރސް އިން ތިބި ނަމަ ވޯޓްލާން ޓާރންއައުޓް ވާނީ އެތަނުން 500 މީހުންނެވެ. ދެން 500 މީހުން ވޯޓް ލައިގެން 5 ކައުންސިލަރުން އެހާ ކުދި އާބާދީ ތަކަށް ހޮވައިގެން މަހަކު އެމީހުންގެ މުސާރަށް އަށް 1 ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރަނީ އެއީ ފައިސާގެ ގޮތުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދެކޮޅު ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ އެހާ ކުޑަ އާބާދީ އަކުން ދައުލަތަށް އަނބުރާ ނުދެެއްކޭނެ މަހަކު އެއް ހާސް ރުފިޔާ ވެސް. އެކަމަކު މިކަން ރަނގަޅު ވާނެ ގޮތެއް އެބައޮތެވެ. އެގޮތަކީ އެއީ މިފަހަރު އެލްސީއީ އިންތިޚާބުގައި ބެލެޓް ބޮކްސް ތަކަށް އެބަޔެއްގެ ރަށުން ވޯޓް ލި ވޯޓް ތަކުގެ އަދަދު 1000 އަށް ވުރެން ދަށް ނަމަ އެ ފަދަ ހުރިހާ ރަށެއްގެ އަހުލުވެރިންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން މާލެ ވިލިގިލީގައި ފްލެޓްސް ތައް އެޅުމަށް ފަހު އޮޓޯ މޯޑް ގައި އެރަށްރަށު މީހުން މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ވާގޮތަށް ނޭޝަނަލް އިކޮނޮމިކް ޕޮލިސީ ފޯރމިއުލޭޓް ކުރަންވީއެވެ. އެއިރުން އެމެން މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ވެެއްޖެނަމަ އެމެންނަށް ކުރާ ޚަރަދަކީ އެއީ ދެކޮޅު ޖެހޭ ޚަރަދަކަށް ވުމުން ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓް އަރަނިވެ ރާއްޖެ މުއްސަނދި ވެގެން ދާނެއެވެ.

  16
  3
  REPLY
  CLOSE
 • ވާޓް

  އެލްސީއީ ރޭހުގެ ވޯޓް ލާން ގޮސް ކިޔޫގައި ތިބޭއިރު ޖެހޭނެ ދޯ ފޯރޗިއުން ނަވަތަ އެއްވެސް ހަދާލަން ދޯ. ހިނގާބަލަ ފޯރޗިއުން ނަވަތަ އެއް ހަދާލަމާ. އަދުގެ ތާރީޚް އެއީ 6 މެއި 2017 ދޯ. ދެން އެ ނިއުމެރިކް ފިގަރސް އަށް ބަދަލު ކުރުމުން އަންނަނީ 06052017 ދޯ. 21 ދޯ. ދެން 21 އެއްކުރުމުން އަންނަނީ 3 ދޯ. 3 ގުޅިފައިވަނީ ކޮން ބަޔަކާތޭ. ހިނގާބަލަ އަދި ބެކްޓު ޕާސްޓްގެ ނަމްބަރެއް ހަދާލަމާ އަނެއްކާ ދޯ. 7 ފެބް 2012 ދޯ. އެއީ 07022012 ދޯ. ދެން އެ އެއްކުރުމުން އަންނަނީ 14 ދޯ. ދެން 4 އިން 1 ކެނޑީމާ އަންނަނީ 3 ދޯ. ދެން ކުރީގެ 3 އިން ފަހުގެ 3 ކެނޑީމާ އަންނަނީ 0 ދޯ. އައިޑޯން ނޯ ވަޓް ޓު ސޭ. ދީބަލަ ތިކުއްޖާގެ ލަވް ފޯރޗިއުން ހުރި ގޮތެއް ޗެކް ކޮށްލަން ކަނާތު އަތްތިލަ ބަލާލަން. ކޯއްޗެކޭ ނުދޭނަމޭ. ވާޓް..

  20
  1
  REPLY
  CLOSE