LIVE UPDATES

ނަޝީދަށް އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި މަރުހަބާ

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މާލޭގައި ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ދަނީ ވަމުންނެވެ. އެމްޑީޕީއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ކިޔާނީ އެންމެ ފުރިހަމަ މަރުހަބާ އެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވީ 2015 ވަނަ އެވެ.