ރައީސް ނަޝީދުގެ ބައިސްކަލް ފިނިބުރު!

އަސުރަށް ފަހު މާލެތެރޭގައި ފިނި ބުރު ޖަހާލުމަކީ ރޯދަމަހު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް އާދައެކެވެ. އަދި ފާޑެއްގެ ދިވެހި ސަގާފަތެއް ވެސް މެއެވެ. އެކަމަކު އާއްމު ގޮތެއްގައި ސައިލަކުތަކުގައި ޖަހާ ފިނި ބުރުގެ ތެރެއަށް ވަދެ މިފަހަރު "ބައިކް މޯލްޑިވްސް" އިން ގެނައީ ތަފާތު އިންތިޒާމެވެ. ބައިކް މޯލްޑިވްސްއިން އިއްޔެ ހަވީރު މާލޭގައި ބޭއްވި ފިނި ބުރު ހާއްސަވެގެން ދިޔައީ އެ ފިނިބުރުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ބައިވެރި ކުރެއްވުމުންނެވެ.

އިއްުޔެ މާލޭގެ އިއްޒުއްދީނު ފާލަމާއި ހަމައި ރަސްފަންނަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިނި ބުރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑިގަތުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެ މަނިކުފާނުގެ ހަބްލީ ރެލީ ބައިސްކަލުގައި ވަޑައިގެން ބައިސްކަލް ދުއްވެވި އެވެ. އަދި އިއްޒުއްދީން ފާލަން ކައިރިއަށް މަޑުކޮށްލަވާ ނޫސްވެރިނާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާލޭގައި ކުރީން އޮތީ އޮތީ ފައިމަގުގައި އުޅުނު ޖެނެރޭޝަނަކަށްވީ ނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނު ބޮޑުފުޅު ވެގެން އައި ބައިސްކަލް މަތީގަ އެވެ.

"ފަހުން މާލޭގެ މަގުތަށް ހެދި މާލޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބައިސަކަލު ދިޔައީ އާއްމުވެގެން" އަބަދުވެސް ބައިސްކަލް ދުއްވެވުމަށް ލޯބި ކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދޮށީ ދަރިކަނބަލުން މީރާ ތުއްޕުޅު ސުކޫލަށް ގެންދެވީ އެ މަނިކުފާނުގެ ބައިސްކަލް ފަހަތުގައި ކޮއްޓެއް ބަހައްޓައި އެއަށއް މީރާ ލައްވައިގެނެވެ. އަދި ބާޒަރު ކުރެއްވުމުގައި ބައިސަކަލްގެ ވަށިގަނޑުގެ ބޭނުން ހިއްޕެވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރޯދަމަހު ރޯދަ ކުރުކުރަން ބައިސްކަލް ދުއްވުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރައްވުން ރަނގަޅެވެ. އޭރަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ފުރުސަތުލެ އެވެ. އެހެންވެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިސްކަލް ދުއްވުމަށް އެ މަނިކުފާނު ބާރު އެޅުއްވި އެވެ.

"އުއްމީދަކީ ބައިސްކަލުގެ ލައިފްސްޓައިލަށް އެނބުރި އައުން،" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބައިކް މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަސްމާ ހަސަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބައިކް މޯލްޑިވްސްގެ ބައިސްކަލް ފިނިބުރުގައި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ. މި ބުރު އޮންނާނ ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ހަވީރު އެވެ.