LIVE UPDATES

އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ނިންމުން: ރައީސް ކަމަށް ނަޝީދުގެ ނަން

ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ތާއީދަކާއެކު ވެރިކަމަށް އައިސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ވެސް ހޯދާފައިވާ އެމްޑީޕީއަށް މިރޭއަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިމްތިހާނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ރޭ އެވެ. ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް މަގާމު ކަމަށްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވަން ނަގާ ވޯޓަކީ އެމްޑީޕީގެ ކުރިމަގު ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެކެވެ.