LIVE UPDATES

ފަސް މީހުންގެ ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ދަނީ

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން ހަނިމާދޫއަށް 10 މީހުންނާއެކު ފުރި ލޯންޗެއް ހަނިމާދޫ ކައިރިއަށް ބަންޑުން ޖަހާލައި މިއަދު ވަނީ ފަސް މީހަކު މަރުވެފަ އެވެ. ހަނިމާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން އަވަސްއަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އެ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިވަނީ އެއް ފިރިހެނަކާއި ތިން އަންހެނަކާއި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.