އަލިފާން

އޮޅުވެލި ރިސޯޓްގެ ރޫމެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އޮޅުވެލި ރިސޯޓްގެ ގެސްޓް ރޫމެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ރިސޯޓްގެ ގެސްޓް ރޫމެއްގައި ރޯވެފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 12:25 ގައި ކަމަށެވެ. ސިފައިން ދަނީ އެ ރިސޯޓަށް ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ނުދެ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކޮޓަރީގައި ރޯވި އަލިފާން އެ ރިސޯޓުގެ ސްޓާފުންގެ މަސައްކަތުން ވަނީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަ އެވެ.