އެމްއެންޑީއެފް

ކޯސްޓްގާޑް ޑައިވަރުންނަށް ޓްރޭނިން ދީފި

Mar 11, 2021

ޖަޕާނާއި އެމެރިކާ ބައިވެރިިވެގެން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގެ ކޯސްޓްގާޑް ޑައިވަރުންނަށް ޕެރެމެޑިކް ޓްރެއިނިން ދީފި އެވެ.

މި ޓްރެއިނިންތައް ދީފައި ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު އެވެ.

މުޅި ޖުމްލަ 16 ޑައިވަރުން ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު މި ޓްރެއިނިން ނިންމާފާއި ވާއިރު ޓްރެއިނަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ސިވިލް މިލިޓަރީ ސަޕޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކޮރީ ގާލޮކް އާއި ކައިލް ކަފްނާ އެވެ.