ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ކޮވިޑް ވެކްސިން

އެންމެނަށް ބޫސްޓާ ޑޯޒް މިމަހު ފަށަނީ

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް މުޅި އާބާދީއަށް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

އެޗްއީއޯސީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝާހު މާހިރު ވަނީ އެންމެނަށް ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖަހަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވައިފަ އެވެ.

ސަރުކާރުން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތީ މިދިޔަ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި މުޅި އާބާދީއަށް ބޫސްޓާ ޑޯޒްތައް ޖަހަން ފަށާށެވެ. ނަމަވެސް ވެކްސިން ނުގެނެވުމާއި ވެކްސިން ގެނައުމަށް ފަހު ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންކުރާ ސިރިންޖުތައް ނުލިބިގެން އޮތީ ނުފެށިފަ އެވެ.

ޝާހު މިއަދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތު އެންމެނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ބޫސްޓާ ޑޯޒް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ވެސް ބޫސްޓާ ޑޯޒް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ.

"ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖެހުމުގެ ކެމްޕޭން އަޅުގަނޑުމެން ފުދޭވަރަކަށް ފާސްޓުކޮށް މި މަހުގެ މެދެއްހާތާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނަން." ޝާހު ވިދާޅުވި އެވެ.