ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރައީސް ސޯލިހް ޅ އަތޮޅުގެ ހަ ރަަށަކަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޅ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދެންމެ ބުނީ މި ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 18 އިން 20 އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޅ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކަކީ މަޑިވަރާއި ހިންނަވަރާއި ފެލިވަރުގެ އިތުރުން ނައިފަރާއި އޮޅުވެލިފުށި އަދި ކުރެންދޫ އަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހްގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ ބޭނުންތަކެއް ސަަރުކާރުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. ރައީސް މިވަގުތު ހުންނެވީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރުގައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކައިރިވަމުން އަންނައިރު މި ފަހުން ރައީސް ގެންދަވަނީ ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތައް އިތުރު ކުރައްވަމުންނެވެ.