ހައްޖުގެ އަޅުކަން

ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

Jul 20, 2022

މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްފަހު ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

ހައްޖުވެރިންނަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނެވެ.

ހައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދާއި މިމަހުގެ 23 އަދި 27 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

ހައްޖަށް ދިޔަ ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންވެސް ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސައުދި އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން "ސައުދިއާ" އިންނެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދިޔަ ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ހާލުވެސް އާންމުކޮށް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ 453 ކޯޓާ އެވެ. ހުރިހާ ކޯޓާއެއް ވެސް ސަރުކާރުން ދިނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި -- ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ.

އަމީރުލް ހައްޖުގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަހަރު އައްޔަންކުރެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަލީ އެވެ.