r
ސަލްމާން ރަސްގެފާނު މިސްކިތް

ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އިމާމަކަށް އިލްޔާސްގެ ދަރިފުޅު

Oct 17, 2022
2

ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އިމާމަކަށް އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ދަރިފުޅު -- އައްމާރު އިލްޔާސް އައްޔަންކޮށްފި އެެވެ.

އައްމާރު މި މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގަ އެެވެ.

މަދީނާ ޔުނިވަސިޓީން ތައުލީމު ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އައްމާރަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު 35،000 ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގައި ޝައިހް އިލްޔާސް އަށް ވަނީ މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން މީގެކުރިން ސިޔާސީ މަގާމެއް ވެސް ދެއްވާފަ އެވެ.

ސިޔާސީ މަގާމުތައް ގިނަ ކަމުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތައް ވެސް ވަރަށް ގިނަ އެވެ.