އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް،

ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލަށް، ހާލެއް ނޭނގޭ

ޑިންގީއެއްގައި މަސް ހިފަން ގޮސް މޫދަށް ފޭބި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް އަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:32 ހާއިރު އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ ސ. ހިތަދޫ އިން ޑިންގީއެއްގައި ފުރައިގެން މަސް ހިފަން ދިޔަ ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން ގެއްލުނު މީހާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މޫދުގެ އަޑީގައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ 12:34 ހާއިރު އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެމަޖެންސީއަށް ގެންދެވުނު މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަަށެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތެއް ނުދިނެވެ.

އަވަސް އަށް އެނގިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެނީ ސ. ހިތަދޫ، ފެހިވިނަ، ޠަލާލް އަހްމަދު (24 އ) އެވެ.