ހައްޖުގެ އަޅުކަން

ހައްޖަށް ދިޔަ އިތުރު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ގޮސް ހުރި އިތުރު ދިވެއްސަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މަރުވެފައިވަނީ ހއ. ކެލާ، ސީސާންގެ، އަލީ ގާސިމް (81އ) އެވެ.

އަލީ ގާސިމަކީ މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން މަރުވި ހަތަރުވަނަ ހައްޖުވެރިޔާ އެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގައި ހަވާލުގައި މިއަހަރު ހައްޖަށް އިތުރު ދެ މީހަކުވެސް މަރުވެފައިވެ އެވެ. އެއީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު މަރުވި ދ. މާއެނބޫދޫ، ފިޔާތޮށިގެ، އަލީ ހަސަން (72އ) އާއި މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު މަރުވި ނ. ހޮޅުދޫ، އުދަރެސް، ގާސިމް އިބްރާހީމް (ގާސިމްބެ) އެވެ.

ހައްޖަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދިވެއްސަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މަރުވެފައި އޮއްވާވެސް ފެނިފައިވެ އެވެ. އުމުރުން 72 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ނަސީމް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ނޫރު ފަރުބަދަ ކައިރިން ކަމަށް ދިވެހި ހައްޖު މިޝަނުން ކުރި މައުލޫމާތު ދީފައިވެ އެވެ.