މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ހިޔާ ފްލެޓެއްގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ހިޔާ ފްލެޓެއްގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހަ ނަންބަރު ޓަވަރުގެ އެ ޕާޓްމަންޓެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މިހަމަލާގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން އެ އާޕްޓްމަންޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނީ ހަަމަލާއާއި ގުޅިގެން ޒަހަމްވީ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އޭނާއަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ ހާލަތާ ގުޅޭ އަދި އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާ އިން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ދަނީ ސިލްސިލާ މާރާމާރީތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. އެހެންވެ ފުލުހުން ވަނީ މި ދެ ސިޓީގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަވެސް ކޮށްފަ އެވެ.