މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

އަނަސްގެ މަރުގެ ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތު އާއިލާއާ ހިއްސާކޮށްފި

ޔާމީން މަރާލީ ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އެޅި ބައެއް