މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ފޮރެންސިކް ފުލުހުންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަމްރީން ދީފި

ފީލްޑު ފުލުހުންނަށް އިސްކަންދީ، އެލަވަންސް ބޮޑުކޮށްފި