މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ރަސްގެފާނަށް ހުރަސްއަޅަން ރޭވުމުގެ ތުހުމަތަށް އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ފާސްކޮށްފި

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތައް ގިނަވާތީ ތަހުގީގުތައް ހަރުދަނާ ކުރަނީ