މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ޔާމީންގެ އާއިލާއާ އިހުތިރާމް ކުޑަކޮށް ވާހަކައެއް ނުދައްކާ: ފުލުހުން

ދުބާއީން ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ޒުވާނަކު އަތުލައިގެންފި