chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ފަސް މީހެއްގެ މައްޗަށް މޮނިކޮން އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ފަށައިފި

މަކަރުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތަކުގެ އަގު ހަ ލައްކަ ޑޮލަރަށް އަރާ!