chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

އަދީބު މަރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައިފި

އޭސީޕީ މަންނާނު މަގާމުން ދުރުކޮށްފި