ހަބަރު

ކުޑަ ކުއްޖެއް ބޮލަށް ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

މަަފަންނު ސަންފްރަންޓު އިމާރާތުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއެއް، މަގުން ހިނގާފައި ދިޔަ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ބޮލުގައި ޖެހި އެ ކުއްޖަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު 10:45 ހާއިރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި އަނިޔާ ވެފައިވަނީ ނުވަ އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓި ޖެހުނީ ސީދާ އެކުއްޖާގެ ބޮލުގަ އެވެ. ޖެހުނު ގޮތަށް އެ ކުއްޖާ ވަނީ ހޭނެތި ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފަ އެވެ.

"އަވަސް" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އަނިޔާވި ތުއްތު ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައީ ހެނދުނު 11:15 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އެ ކުއްޖާއަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އަދިވެސް ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު، ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ތަފްސީލު އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.